ท่านต้องการให้ อบต.บ่อถ้ำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 3 )
33.33%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
44.44%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
22.22%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%