หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 
 

ตำบลบ่อถ้ำมีราษฎรมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 18 หมู่บ้าน 4,800   ครัวเรือน
 
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง (เอกชนอนุญาต)
 
 
 

ร้านค้า จำนวน 136 แห่ง

กลุ่มสหกรณ์,กลุ่มอาชีพ จำนวน 20 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าช(ไม่รวมปั๊มหลอด) จำนวน 3 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง

โรงสี จำนวน 3 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 28 แห่ง