หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 


นางสาวละมัย อิ่มแสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ


นางสาวเสาวนีย์ อัปมะนัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวเกตสุรินทร์ ใจเที่ยง
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวกษมาพร เตี๋ยอำนวยชัย
บุคลากร


นางทัณทิฌาช์ พึ่งนิล
นักพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบุญรุ่ง ประเทศ
ผู้ช่วยบุคลากร


นางฐาปนี ขันกสิกรรม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวธัญญารัตน์ ฉวีอิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน