หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวิมล พิลึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 


นางสาวละมัย อิ่มแสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
โทร : 086-589-8972


นางสาวเสาวนีย์ อัปมะนัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
โทร : 086-993-2461
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกษมาพร เตี๋ยอำนวยชัย
นักทรัพยากรบุุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกษมาพร เตี๋ยอำนวยชัย
นักทรัพยากรบุุคคล


นางทัณทิฌาช์ พึ่งนิล
นักพัฒนาชุมชน


นายธันยวัฒน์ คำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายนุกูล จาติเทศะ
เจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
นิติกร


นายบุญรุ่ง ประเทศ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล