หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 


นางสาวละมัย อิ่มแสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ


นางสาวเสาวนีย์ อัปมะนัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกษมาพร เตี๋ยอำนวยชัย
นักทรัพยากรบุุคคล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกษมาพร เตี๋ยอำนวยชัย
นักทรัพยากรบุุคคล


นางทัณทิฌาช์ พึ่งนิล
นักพัฒนาชุมชน


นายธันยวัฒน์ คำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายนุกูล จาติเทศะ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญรุ่ง ประเทศ
ผู้ช่วยบุคลากร


นางฐาปนี ขันกสิกรรม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน