หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 
 
มีถนนลาดยาง คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1112 (สายสลกบาตร - วังปลาอ้าว) มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทั้ง 18 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
 
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ      
 
ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 13 แห่ง
 
บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน 6 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
 
ฝาย จำนวน 7 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 20 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 58 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 29 แห่ง
 
อื่นๆ (ระบุ) คลองส่งน้ำ จำนวน 5 แห่ง
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล มีป่าชุมชน และน้ำ