หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวิมล พิลึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดการเรียนการสอนระบบเรียนทางไกล ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  23 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ  23 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท.ผ่านทางออนไลน์  19 พ.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  18 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 826/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 40)   9 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2565  3 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  3 พ.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม  2 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  28 เม.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้วถึงแก่ความตาย  26 เม.ย. 2565 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16