หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา  

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 16.07 น. โดย คุณ บังอร แก้วดวง

ผู้เข้าชม 27 ท่าน