หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 

 
กิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปโครงการส่งเสริมการมีการส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ชุมชนบ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 2  
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนบ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 2 นำโดย นายวิมล  พิลึก กำนันตำบลบ่อถ้ำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ นำโดย นายวัฒนา  ศรีวิไล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ได้เปิดกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปโครงการส่งเสริมการมีการส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ชุมชนบ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 2 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านบ่อถ้ำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 16.11 น. โดย คุณ กรรณาภรณ์ จันทรา

ผู้เข้าชม 13 ท่าน