หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ่อถ้ำ ครั้งที่ 1/2564  
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ นำโดย นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ่อถ้ำ ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาชีวิต ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุยากไร้ ให้ความช่วยเหลือบริการรถ รับ-ส่งนักเรียน ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
และคนไร้ที่พึ่งตำบลบ่อถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 16.04 น. โดย คุณ กรรณาภรณ์ จันทรา

ผู้เข้าชม 16 ท่าน