หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 

 
ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
 

ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์   https://itas.nacc.go.th/go/eit/iigyq7

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. โดย คุณ กรรณาภรณ์ จันทรา

ผู้เข้าชม 8 ท่าน