หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวิมล พิลึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 

 
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ร่วมกับ อำเภอขาณุวรลักษบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอขาณุวรลักษบุรี ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่หรือรับการสนับสนุนการพัฒนา ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาต่างๆ  โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2564 เวลา 10.57 น. โดย คุณ กรรณาภรณ์ จันทรา

ผู้เข้าชม 64 ท่าน