หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.บ่อถ้ำ ร่วมกับ อบต.โค้งไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อถ้ำ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส่องตาแล จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 โดยอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผ่านหอกระจายข่าวและเสียงไร้สาย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  รณรงค์หยอดทรายอะเบท กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และทำลายไข่ลูกน้ำยุงลายทุกหมู่ และดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี  ทั้ง 18 หมู่บ้าน และพื้นที่ วัด โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560-  18 สิงหาคม 2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 16.12 น. โดย คุณ กรรณาภรณ์ จันทรา

ผู้เข้าชม 315 ท่าน