หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
  กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนบ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ เข้ารับการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) รอบระดับประเทศ ปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 4
 


 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ [ 19 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 2
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 13
 


 
มอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาด สร้างสุขประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านระบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting [ 31 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 15
 


 
รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 16
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 13