หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 


นายชำนาญ ศรศิลป์
ประธานสภาอบต.บ่อถ้ำ
 


นายวีระ บุญมี
รองประธานสภาฯ


นางสาวละมัย อิ่มแสน
เลขานุการสภา
 
 


นายวิไล ทิมปรางค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายศักดิ์ศิลป์ ทองเที่ยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายอดิศร ศรศิลป์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นายเจษฎา ธงชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นางวารุณี บัวผัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายสมใจ หีบเสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายสวง คงประโยชน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายสุชาติ สีลา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นายสุรพล แตงพรม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7


นายธนา คุ้มสะอาด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7