หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระธาตุ (สายบ้านนางสาวสวยสด ศรีแก้ว ถึงกลุ่มบ้านเหนือฝัน) [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้งาน รถฉุกเฉินเฉพาะกิจ (ตู้พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กฉ 4667 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-6491 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มิ.ย. 2564 ]โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คันที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การหริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อถ้ำประจำเดือนมิถุนายน2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4