หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 


นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
โทร : 055741810
 
 


นายปราโมชย์ ศรศิลป์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
โทร : 055741810


นายวรรณลพ คล้ายเจียม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
โทร : 055741810
 
 


นายประจวบ เรืองอยู่
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อถ้ำ
โทร : 055741810